Deja de peste 10 ani, în Ungaria se poate obtine atestat de stat din douã limbi române: din limba românã standard si din limba bãiasã. Este vorba despre aceeasi limbã cu putine diferente gramaticale. Prima, mai modernã, ultima, mai arhaicã. Cam asa cum este graiul din...

citește mai mult