Vastele spații geografice în care au locuit nu i-au împiedicat pe români să-și păstreze cu -firești particularități regionale- unitatea de limbă, unitatea de cultură și cea religioasă. Într-un articol publicat în Timpul (25 mai 1879) Eminescu scrie despre unitatea prestatală și aceea statală a poporului român: „ Din marea unitate etnică a tracilor romanizați care ocupa veacul de mijloc aproape întreg teritoriul Peninsulei Balcanice, începând de sub zidurile Constatinopolului, a Atenei și a Triestului și ajungând până la Nistru spre miazănoapte și răsărit, până-n șesurile Tisei spre apus, n-a rămas decât mâna acesta de popor românesc liber pe peticul de pământ dintre Prut, Dunăre și Carpați… „

Exclusiv: Descoperirea Geografiei Românilor de pretutindeni

Pin It on Pinterest