Pe data de 1 aprilie 1941 peste 3000 de ţărani din Bucovina ocupată de sovietici , femei, copii, bărbaţi, tineri si bătrâni şi-au părăsit satele şi au plecat , cu icoane şi prapori, spre frontieră ca să treacă în Romania neocupată.
                    In poiana de la Varniţa, aproape de punctul numit Fântâna Alba au fost decimaţi de mitralierele armatei roşii. Morţii si răniţii – unii care mai mişcau – au fost traşi cu caii si aruncaţi în gropi comune.
                    Nici astăzi nu se cunoaşte exact numărul lor…
                    Nu se ştie exact nici numărul celor secerati la Suceveni, Lunca, Crasna, Ijeşti sau victimele deportărilor, foametei, represiunii sovietice…
                   Prin Legea nr. 68/10 mai 2011 Parlamentul României a instituit ziua de 1 aprilie ca ZI NAŢIONALĂ de „cinstire a memoriei românilor-victime ale masacrelor de la Fântâna Albă si alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic in Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie.”
Dumnezeu să-i aibă în paza Sa .

Pin It on Pinterest